’t pregram

Vriedig 17 november, 20:00 oer - Sjabbe Sjiek

John Tana
21:30 John Tana
Roerdassen
22:15 Roerdassen
DJ Admin
23:00 - 23:30 DJ Admin
Wiesse Oet Zuus!
23:00 - 23:30 Wiesse Oet Zuus!
Danny Pouwels
00:00 Danny Pouwels
Big Benny
00:30 Big Benny

Zaoterdig 18 november, 20:00 oer - Katergoud

Net Oet Bed
20:45 - 23:45 Net Oet Bed
Erwin
00:15 Erwin
Wir sind Spitze
00:45 Wir sind Spitze

Zunjig 19 november, 14:00 oer - 7x11 fees

De Badmötse
14:00 De Badmötse